Make your own free website on Tripod.com
 
Penyelidikan IPDA 98-99 Institut Perguruan Darulaman, 06000 Bandar Darulaman,  Kedah Darul Aman.

[Kredit] [e-mail webmaster] [IPDA Homepage]PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM KDP 14 MINGGU LATIHAN GURU SEKOLAH BESTARI

Lee Lai Guan, Abd. Shukur b. Ahmad Shaghir, Jusni b. Nasirun, Ku Bahaudin b. Ku Hashim, dan Zuber b. Hj. Hassan


Iklim Kerja Dan ‘Burnout’ Di Kalangan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan .

Lim Khong Chiu dan Leong Weng Tuck


Satu Tinjauan Kebolehan Pelbagai Aspek Membaca Murid-Murid Tadika.

Lee Lai Guan, Rahmah bt. Hanafi dan Salihah bt Yusof


Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Guru Pelatih Bukan Pengkhususan Pengajian Islam.

Nasir b. Mohamad dan Rubiyah bt.Haron


Masalah Guru Dalam Melaksanakan Pengajaran Mata Pelajaran KBSM.

Zuber b.Hj. Hassan


Hubungan Konsep Kendiri Dan Pencapaian Akademik Di Kalangan Guru Pelatih.

Najeemah bt. Mohd Yusof


Masalah Penulisan Jurnal Guru Pelatih Semasa Praktikum.

Mohd. Johan b. Zakaria dan Othman b. Zakaria

[Kredit] [e-mail webmaster] [IPDA Homepage]